Tuesday, May 23, 2017, 22:01
I en av de senare säsongerna av tv-serien The Mentalist nämns ett sätt att vinna någons förtroende - att bli omtyckt. I scenen instruerar Patrick Jane (protagonist och mästermanipulatör) en kollega att be om en servett från personen vars förtroende ska vinnas. 

Det kan tyckas konstigt att be om en tjänst från någon du vill bli omtyckt av. Varför inte göra den personen en tjänst? Svaret hittar vi i vad som kallas kognitiv dissonans. 

Kognitiv dissonans är vad som händer när vi har två tankar eller beteenden som går emot varandra. Det kan vara att du ogillar idéen om skvaller och samtidigt själv gillar att delta i skvallrande (vilka inte går ihop med varandra) eller att du tycker om att äta kött samtidigt som du inte tycker om köttindustrin. 

Det här blir jobbigt för både dig och din hjärna. Jobbigt för dig för att du gärna vill se på dig själv som att du har koll på vad du tänker och tycker och att du inte säger emot dig själv i vad du tycker - att du har koherenta tankar. Och jobbigt för din hjärna för att den måste hålla två tankesätt aktiva samtidigt. Det kräver mycket energi (dubbelt som att bara hålla i en tanke) och hjärnan vill väldigt gärna slippa göra av med onödig energi. Så då gör den så att den slipper. Men hur då?

För att minska den kognitiva dissonansen kommer du antingen att (1) minska hur mycket du värderar den ena tanken eller betendet, (2) hitta på förklaringar till skillnaden mellan tankarna och/eller beteendet, eller (3) ändra ena tanken eller beteendet.

I ett exempel där du ser dig själv som smart och samtidigt får dåliga betyg kan du då (1) tänka att betygen inte säger nånting om hur smart du är, (2) förklara bort betygen genom att klaga på läraren eller säga att du inte pluggade tillräckligt - att du kan få bra betyg om du vill, eller (3) ändra betygen eller ändra självuppfattning. 

Så servetten, vad har den med detta att göra? 

Personen som ger dig servetten (eller gör dig en annan tjänst, vilken som helst egentligen) agerar i linje med att hen tycker om dig. Alla tankar som då säger emot det (antingen att hen inte känner dig eller att hen ogillar dig) kommer leda till kognitiv dissonans. 

Vilken tjänsten är och omständigheterna kring den avgör om hen löser dissonansen genom (1), (2) eller (3) (det kan ske på alla sätten samtidigt). Det som är värt att ha i åtanke är dock att om tjänsten är liten (som att be om en servett) kommer hen knappast att kunna förminska värdet i att ge dig en servett i och med att tjänsten redan är så minimal. Samma sak gäller (2). Då lämnas vi med att tankar som motstrider beteendet inte kommer få ta plats. 

Om tjänsten är stor är beteendet så påtagligt att det knappast går att förminska det och då är det (3) tankarna om dig som får ändra på sig. Ingen (nästan) kommer hjälpa dig att flytta och sedan förminska sin egna ansträngning till att vara oviktig. Det enda som återstår är: "Jag anträngde mig verkligen för att hjälpa Ebba. Jag måste verkligen gilla Ebba. Varför annars skulle jag göra så?" Även om tanken inte alltid sker medvetet.

--- 

Om du testar detta vill jag gärna höra hur det gick för dig! Lämna en kommentar och berätta! :)

Väl mött!
Dennis

No comments yet.
(*) Required fields
Copyright ©2019 Dennisfyhr.se, All Rights Reserved
free website
built with
kopage