Monday, June 26, 2017, 11:53
Många kan känna igen sig i stereotypen om att pojkar föredrar att leka med bilar medan flickor väljer att leka med dockor. Är stereotypen sann och vad kommer den ifrån?

Studier har gång på gång visat att flickor och pojkar faktiskt skiljer sig åt i vad de föredrar att leka med. I sin avhandling från 1999 (Sex Differences in Children's Play Behaviour) skriver Anna Servin att leksakerna som flickor väljer på något sätt handlar om en social interaktion. Hon noterar även att de kan delas in i kategorierna dockor, skönhetsprodukter och köksutrustning. 

Pojkar däremot föredrog leksaker som handlade om transport och bygge. Servin beskriver den gemensamma nämnaren mellan dessa att vara en hög aktivitetsnivå samt att de båda handlar om att undersöka (hur hjulen och dörrarna fungerar på en bil exempelvis och att undersöka hur du bygger något med byggsakerna). Hon nämner även annan forskning som säger att pojkar generellt har en högre aktivitetsnivå. Dessutom har både transportdon och byggdon att göra med spatial förmåga, vilket pojkar, generellt, har en högre av nivå av jämfört med flickor.* 

Frågan som uppstår blir vad detta beror på. Är det någon vi lär barnen genom att uppmuntra dem att falla in en könsroll? Eller ligger det inom oss i vårt DNA?

Vad tror du? Om du tror att vi påverkas av våra föräldrar och vår omgivning i vad vi föredrar har du rätt! Om du tror att våra preferenser styrs av vår biologiska uppsättning har du också rätt!

Det är både och. Det är visat att vi påverkas av vår omgivning i vad vi föredrar. Ett exempel på detta ses i vilket kön som gillar tv-spel bäst. När tv-spel var nytt var det lika vanligt att spela bland killar och tjejer. Sen när försäljningen dalade fick Nintendo den briljanta idéen att flytta tv-spelen från elektronik-avdelningen till leksaksavdelningen. Kruxet var att leksaksavdelningen var uppdelad mellan pojk- och flicksaker. Helt godtyckligt valde Nintendo att rikta försäljningen av tv-spel till pojkar. Sedan dess har tv-spel varit en grabbgrej. 

CAH står för Congenital Adrenal Hyperplasi, vilket blir kongenital adrenal hyperplasi
på svenska. Väldigt förenklat innebär det att det produceras för mycket av ett manligt könshormon, även under fostertiden, hos en person. 

I vissa undersökningar har leksakspreferenser mellan flickor och flickor med CAH jämförts. Flickorna med CAH hade leksakspreferenser som liknade pojkars. I studier som jämfört pojkar och pojkar med CAH fanns ingen skillnad. Flickor med CAH har även en något bättre spatial förmåga än flickor utan CAH. 

Sammanfattningsvis verkar det finnas en faktiskt skillnad i vad pojkar och flickor föredrar att leka med och den verkar bero både på social inlärning och vår biologiska uppsättning.


* Skillnaden är liten och förmodligen större mellan olika individer än inom varje kön än vad den är mellan könen. Dessutom kan en sådan förmåga övas upp. Exempelvis genom att leka med saker och vrida och vända på dem, så som pojkar generellt gör när de är barn. Var det någon som sa hönan eller ägget?

No comments yet.
(*) Required fields
Copyright ©2019 Dennisfyhr.se, All Rights Reserved
free website
built with
kopage